Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Kandydaci na Polonusa: Dziękuje Wam

 

 

Kandydaci na Polonusa: Dziękuje Wam za to!

19 listopada 2016 r. w Studio w Aalsmeer odbędzie się uroczyste wręczenie nagród Polonus 2016. Będzie to już 5 edycja tego konkursu.

 

Kapituła

W skład Kapituły wchodzą  przedstawiciele organizacji polonijnych.

Barbara Borys-Damięcka, Senator RP – przewodnicząca
Natalia Zweekhorst – Ambasada Polska w Hadze, vice-przewodnicząca
Waldemar Pankiw – Polsko-Holenderskie Stowarzyszenie Kulturalne (PNKV)
Radek Prończuk – Polish Chamber of Commerce in the Netherlands (pccnl)
Magdalena van Dijk-Domańska – Nl-Pl Centrum Kultury i Oświaty
Beata Bruggeman-Sekowska – Communications-Unlimited.nl: Central and Eastern Europe Center
Mariusz Soltanifar – Link to Poland
Hanka Mongard – TOP (Stowarzyszenie Polek w Holandii)
Magdalena Lowicka – Towarzystwo Polskich Inżynierów w Holandii (PIN)
Małgorzata Lubbers-Dąbrowska – Forum Polskich Szkół w Holandii
Bożena Kopczyńska – Fundacja Lokomotywa
Marta Bujnowicz-Widerska – Fundacja Medea
Bożena Rijnbout-Sawicka – Fundacja Serce Polski
Kapitułę wspiera sekretariat w składzie:

Zofia Hakkaart oraz Krystyna Voesenek – (duo) sekretarz
Anna Paszak – członek sekretariatu

Zadaniem Kapituły jest wyłonienie – spośród zgłoszonych do konkursu kandydatów – laureatów Polonusa 2016 w sześciu kategoriach: Biznes, Kultura, Nauka i Technika, Młody Polak Sukcesu, Kariera Zawodowa oraz Honorowy Polonus.

Muszę się przyznać

Muszę się przyznać, że praca członka Kapituły jest niezmiernie trudna, gdyż jak tu wybrać zwycięzcę spośród osób, które dla mnie są już zwycięzcami?

Pani Senator Barbara Borys- Damięcka w moim wywiadzie zatytułowanym: ‘’TAK. Mam żyłkę społecznikowską’’

https://pl.communications-unlimited.nl/interview-with-ms-barbara-borys-damiecka-senator-of-the-republic-of-poland/ na pytanie : Dlaczego Polonus jest dla Niej ważny? podkreśliła, że “Polonus jako konkurs, to świetna inicjatywa, uzmysławiająca Polakom osiadłym w Holandii i władzom tego kraju, zalety, korzyści, potencjał i możliwości tych, którzy wybrali Holandię na miejsce swego zamieszkania, szanujący pracę i oddający wiedzę i umiejętności jakie zdobyli na polskich uczelniach państwu holenderskiemu. Konkurs wyłuskuje coraz więcej Polaków lojalnych i pracowitych w nowej ojczyźnie, zakładających rodziny i chcących pielęgnować korzenie swego pochodzenia.’’

‘’Musimy spojrzeć na drugiego człowieka bez zaprogramowanej wcześniej wizji’’

Tak, kandydaci do nagrody Polaka Roku to osoby, które wyróżniają się talentem, determinacją, niezwykłym szacunkiem do Polski i swojej nowej ojczyzny. Oni maja wizję swojego życia, działają, nie narzekają, tworzą lepszy świat dla nas wszystkich, dla Państwa, dla mnie. Oni pomagają w osiągnięciu tego co powinno być naszą wspólną ambicją, a mianowicie doprowadzanie do pozbywania się zaprogramowanej wcześniej wizji.

‘’Pragnę podkreślić, że nie powinniśmy skupiać się na różnicach kulturowych i międzyludzkich by postrzegać różnice jako przeszkody. Jest wiele rzeczy wspólnych dla nas, niezależnie od miejsca pochodzenia, a różnice są zaletą. Inaczej, nie poczujemy się wolni, nie staniemy się częścią społeczeństwa, niezależnie od tego gdzie przebywamy. Aby zrozumieć inną kulturę, inny naród, inną osobę musimy pozbyć się ‘okularów’ naszych starych doświadczeń i przyzwyczajeń. Tylko wówczas możemy postrzegać drugiego człowieka bez z góry narzucających wniosków, bez zaprogramowanej wcześniej wizji.’’ ( w wywiadzie dla gazety PoPolsku: https://pl.communications-unlimited.nl/musimy-spojrzec-na-drugiego-czlowieka-bez-zaprogramowanej-wczesniej-wizji/)

Kandydaci na Polonusa, polepszają wizerunek Polski i Polaków, sprawiają że otaczające nas społeczeństwo, zdejmuje ’’okulary’’ limitujących wizji i zaczyna postrzegać nas Polaków na nowo, bez uprzedzeń.

Dziękuje Wam za to.

Beata Bruggeman-Sękowska

Zdjęcie: Gosia Lubbers

Wywiad z Ambasadorem Słowenii: Słowenia – perfekcyjne wakacje

Polska doskonałość w Hilversum

Telewizja Publiczna o Polonusie

Ja, ik ben maatschappijgedreven. Interview met Barbara Borys Damięcka, Senator van de Republiek Polen
http://www.nl.communications-unlimited.nl/interview-met-barbara-borys-damiecka-senator-van-de-republiek-polen/

Wywiad z Panią Senator Barbarą Borys- Damięcką

Polonus 2016: Polish Person of the Year Contest

Zuyd University about Piotr Jasiurkowski: Polonus winner

About Central and Eastern Europe Center and our work on Polish Public TV

Mijn hart is mijn sleutel in de repertoirekeuze. Interview met Marcin Wyrostek
http://www.nl.communications-unlimited.nl/interview-with-marcin-wyrostek-famous-polish-musician/

Mijn hart is niet verscheurd, het klopt hier ( Polen ) en daar ( Nederland ). Interview met Redbad Klijnstra
http://www.nl.communications-unlimited.nl/interview-with-redbad-klijnstra-dutch-polish-actor/

Jouw succes en leven creëer jezelf : Interview met Beata Bruggeman-Sękowska
http://www.nl.communications-unlimited.nl/interview-with-beata-bruggeman-sekowska/

We have to look at the person without a pre-programmed vision. Popolsku talks with Beata Bruggeman-Sękowska

We have to look at the person without a pre-programmed vision. Popolsku talks with Beata Bruggeman-Sękowska

My violin has become also a tool to express my feelings and emotions

Polish Toppers in Hilversum

Polish Person of the Year : 2015

Polish excellence in Hilversum

Naszą rzeczywistość i sukces tworzymy my sami : Wywiad z Beatą Bruggeman-Sękowską

Interview with Redbad Klijnstra: Dutch – Polish actor

To świetny pomysł, żeby wspierać i doceniać Polaków

Wiedziałem, że to się uda

Wywiad z Redbad Klijnstra

Wybitni Polacy w Holandii 2015

Kapituła Polaka Roku 2015 obraduje. Zapraszamy do głosowania.

Wywiad z Marcinem Wyrostkiem

Wywiad z Redbad Klijnstra

Polska doskonałość w Hilversum


Polish excellence in Hilversum

Polish excellence in Hilversum